25.6.06

El comte de Penamacor

(Fragment d'una conversa entre J. Indiano i J. Bilbeny)

Jordi Indiano

El comte de Penamacor no era germà de l'alvar, però si fou un dels que també conspirà contra Joan II. això explica el seu exili per terres europees. el que es curios es la seva arribada a barcelona l'any 1492.


Pel que fa al diego mendez suposo que tens present un article d'en István Szászdi on diu "Aunque Méndez se llama a sí mismo castellano posiblemente naciera o se criara en el reino de Portugal. Por su categoría, pues no se trataba de cualquier criado sino de un hombre experimentado criado en la Corte de Portugal, y por tanto con interesantes relaciones personales a un lado y otro de la frontera, le debió tomar por Contino el Conde de Penamacor, primero, y el Almirante de las Yndias, después".Jordi Bilbeny

Doncs, no. NO tenia present aquest article. Però com tu mateix cites, hi ha relació directe d'En Diego Mendes amb el comte de Penamacor i En Colom.


Si En Mendes era portuguès i estava tan a prop d'En Colom, fins i tot, podria aver estat un seu parent. Algú vinculat com els Anes o l'Alvar de Portugal, amb els Coïmbra i de retruc amb En Colom.


Suposo que ja deus aver-ho intuït, però per si de cas, t'ho suggereixo.