21.6.06

Inadvertides certeses de que en Colom era català


(Correu d'en Ferran Margarit a la FEHC)

Amic:
Passo a informar-te de les troballes que indiquen la catalanitat de colom segons el llibre que porta per títol "1492" de l´autor francés Jacques Attali, el qual, bo i creient que en Cristófor Colom era genovés, dona, inadvertidament, certeses de que en Colom era català.
Aixi, en la pàgina 199 s´indica que, en 1498, hidalgos castellans i catalans havien format, cadascuns per la seva banda, el seu petit regne.
An la pàgina 195 s´hi indica que un franciscà de castella, escrivia a la cort:
"No envieis más GENTES DE SU PAIS", (veure llibre de R.DEBRAY "les visiteurs de l´aube"-Paris).
Cosa que indica clarament que, tant el franciscà com a la cort, sabien perfectament que en Colom era català, i que existia la possibilitat de que els catalans es fessin forts a américa, i tant més que el comandant de les tropes espanyoles, possiblement nomenat pel mateix Colom, era en Pere Margarit (pàg. 195).
Caldria veure el paper que va jugar, durant la guerra de la Generalitat contra Joan II, l´esmentat Pere Margarit, semblant pot ésser al d´en Colom, corsari d´en René d´Anjou contra Joan II, i també perquè en Colom va obtenir el privilegi de reclutar proscrits (pag.152).
També caldria esbrinar, col.lateralment, el paper d´en Bobadilla, qui va detenir en Colom i el va fer tornar, encadenat, a la península.
En un altre llibre, "Christophe Colomb, le catalan" d´en Gerard Garrigue, s´hi demostra, en desconeixement del propi autor, que René d´Anjou tenia un mapa d´América, (el mapa de Saint Die) amb un pas situat on és avui Nicaragua, i que aquest pas fou buscat, infructuosament, per en Colom durant el seu quart viatge, (en aquest lloc, el terreny s´aixeca tectónicament i va acabar per tancar el pas).
Tot aixó demostra l´existència de secrets ancestrals de navegació, (de l´Atlàntida i els atlants), dels quals Colom era sabedor, com encara, avui dia, els catalans, en la tradició de Ramon Llull i Francesc Pujols, (en la linia dels quals estic investigant), som sabedors de territoris conceptuals, en l´àmbit de la psique, de la ciència del comportament, de la teoria del destí i del funcionament de la realitat, l´explotació i aprofondiment dels quals, donaran preeminència al poble català sobre qualsevol poble del món.

Ferran Margarit
Gran Mestre Pantóleg Suprem