23.6.06

Colom, Pere de Coimbra i l’Emperador Segimon


En el llibre de Jordi Bilbeny "Cristòfor Colom, príncep de Catalunya" llegeixo referències a l'emperador Segimon :

pàgina 371 " L'infant en Pere, Duc de Coïmbra (...) ajudà amb gran mostra del seu valor l'emperador Segimon"

pàgina 372 "l'infant venia de visitar l'emperador Segimon"

També l'esmenta a les pàgines 373 i 389

Voldria saber si aquest emperador té alguna relació amb el rei Segimon de Borgonya, el qual va renunciar al seu tron i es va retirar a una cova del Montseny, a prop del municipi català de Viladrau per a fer-se sant.

He trobat aquesta informació a internet però no sé del cert si es tracta del mateix Segimon.

Sant Segimon
http://www.montseny.org/Imatges_Montseny/img_montseny5.htm

Sant Segimon
Les esglésies i les capelles El santuari de Sant Segimon de Montseny es troba a 1 230 m d'altitud, en un contrafort de Matagalls, entre els torrents de Rentadors i de l'Oratori. Fou un dels santuaris més importants de Catalunya entre els dedicats a un sant, però el culte se suprimí el 1936 i, encara que conegut i visitat pels excursionistes, ha perdut el caràcter de centre devocional. És documentat des del 1290, que sembla que es construí la primera capella sota una gran balma on, segons tradició, recollida literàriament al segle XV, havia fet penitència sant Segimon, rei de Borgonya, que fou mort el 523 pel rei franc Clodoveu. Des del segle XIV la capella esdevingué molt popular, i des del segle XV fins al XVIII l'església fou regida per deodonats o ermitans que vivien sota un estatut canònic, controlat pels rectors de Viladrau, i que recaptaven per al santuari per les diòcesis de Vic, Girona i Barcelona. A mitjan segle XVIII s'inicià la construcció d'un nou santuari a l'extrem de la costa, dit l'Obra Nova, ampliat successivament el 1647, el 1663, el 1681 i el 1732 fins a formar un important casal amb cel·les per als pelegrins i altres dependències, obres que culminaren amb la construcció d'una nova església el 1775. En el cim rocós que corona el santuari, l'ermità Miquel, procedent del regne de Borgonya, hi bastí vers el 1550 la capella de Sant Miquel dels Barretons, dita així per uns petits barrets que penjaven dels murs i que segons creença popular guarien el mal de cap. El santuari pertangué a la parròquia de Viladrau fins el 1837, que se n'apoderaren els amos del veí mas de Cal Gat i en tingueren cura fins el 1936. Entre el 1959 i el 1961 aquests propietaris emprengueren grans obres de reconstrucció i reforma que restaren posteriorment interrompudes. La capella de l'Erola, en una vall afluent al torrent de Sant Segimon, existia ja el 1580 i fou restaurada entre el 1641 i el 1659, ja que havia sofert un greu incendi el 1630, i novament el 1940. Té un gran atri o reposador al seu davant i prop seu hi ha un casal, ara abandonat. Dedicada a santa Maria de l'Erola, advocada contra el mal de verola, Guerau de Liost li escrigué uns goigs. A la petita serra de Montagut o de Puig-l'agulla (810 m), es troba el santuari de Puig-l'agulla, refet el 1975, el qual, encara que ja fora de l'àmbit de les Guilleries, hi és molt vinculat com a centre de devoció.

http://www.viladrau.net/poble/photoalbum5.html

A mi em sembla que el fet que un rei de Borgonya, que va participar en uns fets històrics molt importants relacionats amb la identificació , la configuració i reconeixement de les nacions d’ Europa, es retirés a una cova del Montseny, a Catalunya, és un fet que forma part d’un patrimoni cultural que s’hauria de reivindicar i posar al servei del nacionalisme català.

I, amb més motiu, enel cas que es trobés alguna informació històrica que relacionés a aquest rei Segimón de Borgonya amb la nissaga de l’emperador Segimon a qui va servir i visitar l’infant Pere de Coïmbra, espòs d’ Isabel d’Urgell mare de Felipa de Coïmbra, esposa de Cristòfor Colom.

En funció, es clar, d’allò que ens diu Jordi Bilbeny en el seu llibre “Cristòfor Colom, príncep de Catalunya” i que a mi em sembla una anàlisi històrica feta amb molt bon criteri, rigorós i molt ben argumentat; i per tant, si no ho he interpretat malament, és una opinió que comparteixo.

Crec que pot ser interessant, i en aquesta tasca estic ficat, obtenir més informació sobre aquest rei de Borgonya que es va retirar a una cova del Montseny , a Catalunya, i esbrinar si aquest Segimon, té alguna relació amb el Segimon que va ser emperador d’Europa.

Algú té informació al respecte?

Jordi Salat