25.6.06

El llibre de Les Profecies de Colom i el terme "Mossèn" (II)

(Fragment d'una conversa entre J. Salat i J. Bilbeny)


Jordi Salat
Sobre el llibre de les Profecies, me l'he llegit i he trobat coses interessants i altres desconcertants. Segons aquest llibre, Colom reconeix tres mestres:
  • Sant Agusti

  • Nicolàs de Lyra

  • Pedro de Aliarco
He cercat informació d'aquest personatges a internet i és desconcertant i reveleador alhora.
Vaig trobar un llibre de Nicolàs de Lyra i l'he comprat. Alguns biògrafs diuden que era rabí i que per tant, era una "mena de mossèn" del judaisme.
Sobre Pedro de Aliarco, ...El seu nom era " Pierres d'Aylli" un municipi de França, però....tocant a terres de Borgonya...I que havia estudiat a la Universitat de Navarra !
Per altra banda, parla delprofeta Isaïes, i aquest parla de les terres del rei Túbal-Caim, que era pare d ela princesa Pirena.
Aquest Tubal, era rei de Hispània, entenent Hispània com una nació al voltant del Prineus, però no al voltant de Madrid. I, de llengua catalana o ibèrica,però no de llengua castellana.
Esic treballant una hipòtesi de treball que configura un marc dins el aqual, si fós cert, es podria relacionar el fet que s'anomenés "mossèn" Colom amb un altre fet relacionat indirectament amb Felipa de Coïmbra.
No obstant, si fos cert, caldria afegir aquest nom "mossèn" a una altra tervigversació.
I, s'entendria,o es podria donar una explicació al fet que a Colom no l'ha fet sant l'Eslgésia Catòlica ,malgrat haver estat un evagelitzador més gran que tots els apòstols junts pel fet d'haver portat la creu cristiana a tot un Continent.
Felipa de Coimbra, és molt important per a crear aquest marc. Tu, en teu llibre poses les bases,unes bases ben argumentades i rigoroses, al relacionar , jo crec que amb molt d'encert, Colom amb els Urgell.
He cercat informació sobre Felipa de Coïmbra a un llibre de Ferran Soldevila que es diu " Les dones de la casa d'Urgell" pàgina 18
Felipa de Coïmbra, és la filla de Isabel d'Urgell dóna de Pere de Portugal, que aquesta, era filla de Isabel d'Urgell (Dona de Jaume III el Dissortat apartat del poder al Compromís de Casp)
Aquesta Isabel d'Urgell dóna de Jaume III d'Urgell va tenir 4 filles:
  1. 1.- Isabel d'Urgel i Portugal comtessa de Coïmbra ( Va tenir dues filles Beatriu i Felipa). Felipa es casa amb Colom

  2. 2.- Elionor (Casada amb Ramon d'Ursino comte de Nola. Per cert Robert de Nola va escrirue ( al marge del Sent Soví) el primer llibre de cuina fet a Europa i el va fer en català "El llibre del Coch)

  3. 3.- No sé el nom. Va morir

  4. 4.- Joana
Aquesta princesa és molt important pel marc que estic configurant....Doncs, està relacionada amb una visita del rei d'Etiopia, el negus, que va venir a Barcelona per a demanar a Alfons V el Magnànim un doble enllaç matrimonial. El rei d'Etiopia volia casar-se amb una princesa de la Casa d'Urgell. Alfons V el Magnànim li va oferir la Joana d'Urgell. ( El casament no es va fer. No sé si va haver algun casament. Només es sap que es va endur "operaris" catalans a Etiòpia. Operaris que eren constructors d'esglésies romàniques).
I també volia que un princesp català es casés amb una princesa d'Etiòpia
És molt significativa aquesta visita i aclareix moltes coses, envers una determinada concepció cultural
Hi ha una relació entre els títols que ostenta el rei d' Etiòpia i el títol complert del llibre de "les Profecies" de Colom. El contingut del llibre, fa setmanes que me l'estic llegint i rellegint, no es catòlic.
Jordi Bilbeny
tot el que em dius és molt interessant.
Una cosa: jo no he trobat que ningú li digués mossèn al Descobridor. És una adaptació que jo faig del tractament castellà de Don. És a dir: que de tant en tant, allà on trobo don ho tradueixo per mossèn.
Per cert, de cadascuna d'aquestes troballes no en podries fer un petit articlet per al Sabies que...?
Li passo a en Jordi Indiano el que em dius. Ell treballa tot el tema dels enllaços entre catalans i portuguesos. I potser hi veuria alguna cosa més en el que tu m'expliques.