30.6.06

Constitució de la primera gran lògia maçònica


(Fragment d'una conversa entre J. Mas i J. Bilbeny)

Jordi Mas

Resulta que la primera gran lògia maçònica es va constituir a Londres justament el dia de Sant Joan i només 3 anys després de la desfeta de 1714... crec que hi pot haver tema per mirar.


Jordi Bilbeny

EL MOT ANGLÈS LODGE I EL MOT CATALÀ ANTIC LOTGE
Ja vaig indicar un correu anterior que la Lògia anglesa avia de tenir alguna mena d'inspiració catalana. L'etimologia del nom ho evidencia sense cap mena d'embuts. Lògia, en anglès, és Lodge, una de les dues variants catalans amb què trobem escrita la paraula llotja en el català medieval. Una és LOTGE i l'altra LOTJA. Per tant, el mot anglès és un manlleu evident del català. Ara bé, és curiós que la primera lògia coneguda sigui del segle XVIII. Això, com molt bé ha observat en Jordi Mas, marcaria una línia de seguiment dels exiliats de la Guerra de Successió. Però, caldria corraborar aquesta informació alora també amb d'altres creacions de lògies europees del XVIII i comprovar-ne el nou, per si també era d'influència catalana. Altrament, només tindríem un indici, una dada altament significativa. Però res més. De quan és la primera lògia a Àustria? I a Alemanya? I a Hongria? Si poguéssim certificar que també són de la primera meitat del XVIII això seria quasi una revelació per la proposta d'En Mas, molt suggerent.

1 Comments:

Blogger Juliana Morell said...

Hi ha dues coses interessant sobre l'origen de la paraula (adeverteixo d'entrada que no tinc coneixements filòlogics que avalin aquesta observació):

1. En català maçó vol dir tan aquell pertanyent a la maçoneria com un maç petit per treballar la pedra. És a dir, de moment només en català he trobat la connexió directa d'on de la paraula maç > maçó (mas petit) > maçoneria (persones molt hàbils que treballen la pedra) > maçó (grup de gent que s'afavoreixen entre ells).

2. Quan l'Alcover-Moll, després de parlar de maçó cap aquí, maçó cap allà, diu que maçó ve etimològicament del germànic machione, ‘picapedrer’. Trobo que és un excursus amb poc de sentit.

3. Si busques maço en alemany et diu que es traduïria Freimaurer ("lliure-contructor").

_________________________
Segons l'Alcover-Moll:

1. MAÇONERIA f.
|| 1. Obra de pedra picada. Daurar totes les obres de maçoneria e de bosell, doc. a. 1534 (Butll. C. Exc. Cat., xxxi, 179). Persones molt hàbils y expertes en lo art de messoneria y architectura, doc. a. 1535 (Est. Univ. xiii, 475). Un scriptori de raels de noguer de tres peses ab masoneria obrat ab sos calaixos, doc. a. 1614 (arxiu comte Sallent). Ensordia a bramits a les beates i sommovia als sants de maçoneria, Pascual Tirado (BSCC, viii, 244).
|| 2. Francmaçoneria; cast. masonería.
Etim.: derivat de maçó, art. 3 i 4.
____________________

1. MAÇÓ m.
Maç petit; cast. macito. Veritable masó de bordons de contrabaix embolicats, Oller Vilaniu 125.
Etim.: derivat dim. de maç.
____________________

2. MAÇÓ m.
|| 1. Peça plana massissa, de ferro o de fusta, posada al cap d'un mànec, que serveix per a picar o pitjonar guix, terra, etc. (or., occ.); cast. guitarra, pisón. Un masó de picar guixs, doc. a. 1504 (arx. parr. de Sta. Col. de Q.).
|| 2. Pala de fusta amb què les dones piquen la roba en rentar-la (Cerdanya, Ripollès, Barc., Cardona, Organyà).
Fon.: məsó (or.); masó (occ., val.).
Etim.: derivat dim. de maça.

_____________________

3. MAÇÓ (escrit també Massó i Masó).
Llin. existent a Cadaqués, Arbúcies, Beuda, Cornellà, Saus, Sta. Col. de F., Barc., Mataró, Jorba, Roda, Tarr., Reus, Valls, Vallmoll, Espluga de F., Sta. Col. de Q., Falset, Alcoletge, Almassora, Xàbia, etc.
Etim.: del germ. machione, ‘picapedrer’.

______________________
4. MAÇÓ m.
Francmaçó. Nosaltres som com los masons: nos afavorim sempre, Vilanova iv, 180.
Etim.: pres del fr. maçon, mat. sign. (originàriament del germ. machione, ‘picapedrer’).

____________________
(Diccionari Multilungüe de grec.net)

maçó -ona

M i F Francmaçó.

Castellà: masón

Anglès: mason

Francès: maçon M

Alemany: Freimaurer -in

_______________

ANGLÈS
mason
n.
1. One who builds or works with stone or brick.

2. Mason A Freemason.

_________________

CASTELLÀ: el terme relacionat amb la pedra no existeix i només diu:

masonería.
(De masón2).
1. f. francmasonería.

francmasonería.
(Del fr. francmaçonnerie).
1. f. Asociación secreta de personas que profesan principios de fraternidad mutua, usan emblemas y signos especiales, y se agrupan en entidades llamadas logias.

_______________

FRANCÈS
1 maçon Noun, masculine (a) (generally) builder; (specifically laying bricks) bricklayer; (working with stone) mason, stone mason

1:28 p. m.  

Publica un comentari a l'entrada

<< Home