3.7.06

En Bartolomé Colon era en Lluís Colom


(Extracte conversa entre A. Codina i Jordi Bilbeny)

Albert Codina
Jordi, mira que diu algun dels teus denostadors:

Bartolomé Colom no se llamaba Luis:
Existe en un acta del sínodo diocesano del arzobispado de Santo Domingo, que proclamó el 8 de noviembre de 1683 que, «según una tradición», los restos del ilustre y esclarecido varón Cristobal Colom están en la Catedral, «en una caja de plomo en el presbiterio, junto al altar mayor, con los de su hermano Luís al otro lado».
Basandose en esa acta, y para que le cuadren los nombres con los de los hermanos Colom de Barcelona, Bilbeny se inventa que Bartolomé se llamaba realmente Luis.
Pero es que esa acta no se refiere al primer Almirante. En esa iglesia estan enterrados muchos descendientes de Colom, y a los dos hermanos que se refiere esa acta, es a Cristobal y Luis Colom , nietos del primer Almirante.

Jordi Bilbeny
Atenció, Albert:
Aquí el text de l'acta del sínode diocesà de Santo Domingo, celebrat al 5 de novembre de 1683. Al final hom hi llegeix: "y para este fin, habiéndose descubierto esta isla por el insigne y muy celebrado en el mundo don Cristóbal Colón, cuyos huesos yacen en una caja de plomo al lado de la peana del altar mayor de nuestra catedral con los de su hermano (sic) don Luis Colón, que estan al otro lado, según la tradición de los antiguos de esta isla".
Fixa't que és l'acta del sínode que diu perfectament que el germà d'En Cristòfor Colom, descobridor, es deia LLUIS. El text ho diu ben clar. El que passa és que els estudiosos, que desconeixen completament que En Lluís Colom era el germà d'En Joan Colom i Bertran, creuen que això no pot ser i que avia de ser el nét del Descobridor que també es deia Lluís, perquè el germà del seu pare també. Altrament, no hi ha cap Lluís a la família dels Colombo italià.
Et deia que t'hi fixessis bé: jo dic el que diu el text originari. I tot i així em diuen mentider i prefereixen posar-se tots al costat dels ignorants que neguen que Cristóforo Colombo tenia un germà dit Lluís, amb la qual cosa, es dóna la contradicció grotesca, que en lloc de defensar un Colom català el que fa En Manubens i els que neguen que En Colom tenia un germà dit Lluís, és defensar el Colombo genovès. I és que per difamar-me faran qualsevol cosa, per més absurda, grotesca i inversemblant que sigui, a despit que desmunti fins i tot les seves vanes ipòtesis d'un Colom català.

www.HistoCat.cat

2 Comments:

Blogger cesc said...

El raonament que fa en Bilbeny es correctísim. L'acta diu el que es pot llegir. Es una clara identificació de que en Cristofor Colom te un germà que es diu Lluis. La nota del error es un afegit.

En Psicología no existeixen les casualitats ni els errors. Jo he estat subjecte a diferentes sesions d'analisi relacional (estas amb altres persones en una sala i vas seguint consignes en silenci). A l’hora de verbalitzar les experiencies viscudes dins la sala, l’analista preguntava un per un. Recordo que cada vegada que apareixía la frase “es que me equivocat…”, o “casualment…”, L’analista preguntava “segur que t’has equivocat?”, “vols dir que ha sigut casual?”.
No existeixen les casualitats i els errors quant es fa un analisi.

Jo soc Enginyer i calculo estructures metàliques. Soc un analista d’estructures. En un analisi hi entren molts factors. Quant una estructura es trenca no es perque algú s’ha equivocat en el calcul o per casualitat. Es perque algú a fet la seva feina malament.

La conquesta d’amèrica i la vida d’en Colom esta farcida d’errors que no existeixen. Algú va fer una bona feina, que a durat fins el segle XX però al segle XXI tot s’ esquerda. Ja fa temps que van morir Freud y Yung. Hem evolucionat

He llegit el llibre d’en Bilbeny “El descobriment català d’América”. Jo penso que l’exit d’en Bilbeny consisteix en el tipus d’analisi que fa servir. Es un analisi actual, contrastat y sobretot un analisi que fa servir la psicología. Es un analisi totalment diferenciat de l’analisi que fan servir els historiadors tradicionals que no porta a enlloc, i que a mi em sembla ridicul i infantil, del tipus “Aquí diu 16 i per tant son 16”.

Es evident que Colom va sortir de Pals. Es evident que Llatzer es Llatzer de Tormos.
Aquestes evidencies les ha posat de manifest Bilbeny gracies al tipus d’analisi que fa servir.

12:27 p. m.  
Blogger cesc said...

Si entrem a http://www.cch.cat/ de la Setmana del 17/03/09 al 23/03/09 podem veure un article del diari la mañana del 09/03/09 on en Bilbeny diu que l’acusen de no tenir mètode.
Volia posar de manifest que el mètode que fa servir en Bilbeny és el mètode analitic, i el mètode cientific.

He extret unes definicions d’ aquests dos mètodes perque s’ajusten perfectament al mètode que fa servir en Bilbeny.

Mètodo analítico: El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular
¿Qué significa Analizar?
Analizar significa desintegrar, descomponer un todo en sus partes para estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos, así como las relaciones entre si y con el todo.

Mètode cientific: El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre.

Encara unaltra definició:
Coincidir: Ajustarse una cosa con otra: ex:el tamaño de las cajas coincide.

Estar clar que tant en el mètode analitic com en el mètode cientific es tracta de relacionar.

Per exemple: Quant en Bilbeny troba un document que porta per titol “los hechos de los castellanos” a on hi ha un grabat que designa el port de sortida d’en Colom i que ès idèntic a la foto de Pals de l’Empordà es un indici de que Palos de Moguer pot ser Pals de l’Empodà, però quant en Bilbeny troba ademés un document de que Yañez Pinzon (persona que va participar en el primer viatge) està documentat a Pals de l’Empordà està trobant una coicidencia en el temps. Relacionar aquest dos fets es fer servir el mètode analitic o científic

Per exemple: Quant en Bilbeny, seguint la seva linea de investigació arriba a la conclusió de que en Joan Colom Bertran es en Cristòfor Colom i que té un germà que es diu Lluis, i més tard troba per unaltra via (que no te res a veure amb la investigada per ell), que en el Sinode de Santo Domingo s’identifica a Lluis com a germà de Cristóbal Colon, és una coicidencia en el temps. Està fent servir el mètode analític o científic.Per exenple: Quant en Bilbeny, seguint la seva linea de investigació arriba a la conclusió de que Cristòfor Colom es un home de més de 80 anys y per unaltra via troba una documentació en la qual es refereixen a Cristóbal Colon com un “anciàno”, està relacionant i per tant està fent servir el mètode anàlitic o científic.


Per exemple: Quant una historiadora anomenada Varela apareix en un programa del canal 33 junt amb en Bilbeny i dos historiadors més i diu que “Siempre se ha dicho que Colon es genovés y ahora porqué lo tenemos que cambiar” está fent servir un mètode acientific.


Per exemple: Quant una historiadora anomenada Varela apareix en un programa del canal 33 junt amb en Bilbeny i dos historiadors més i diu que (parlo de memoria) “Un militar no tiene por qué saber manejar una arma” està fent servir un mètode acientífic.


Per exemple: Quant en Bilbeny mostra a tothom que en la partida de naixement de Cervantes ni tant sols hi diu Cervantes i que ademés està falsificada, està fent servir el mètode analític o científic.

Per exemple: Quant sabent que una partida de naixement està falsificada com la d’en Cervantes i es continua escampant als 4 vents que Cervantes va neixer a Alacalà de Henares s’està fent servir el mètode acientífic

Per exemple: Quant en Bilbeny llegeix un document de l’època i veu que un dels viatges d’en Colom (parlo de memoria) es va preparar a les drassanes de Sevilla i constata que a Sevilla no hi havia drassanes en aquella època, està fent servir el mètode analitic o científic Per tant en Bilbeny científicament pot concloure que la història ha estat falsejada o falsificada.

3:33 p. m.  

Publica un comentari a l'entrada

<< Home