14.6.06

Qui són aquests que voten SI ?


Després de dedicar molt temps a tractar de convèncer al màxim número de persones que he pogut, de què cal votar NO a aquest estatut que ens volen col·locar amb calçador, un arriba a una estranya conclusió, i és que o bé gran part de la població està en condicions d’anar corrent a rebre tractament urgent a un psiquiàtric, o be hi ha alguna cosa que se m’escapa.
Quin potser aquest motiu que duu a molta gent a fer aquest vot afirmatiu a una llei que només ens pot deixar cara de babaus quan veiem les rendes que suposa per a Espanya? Doncs diguem-m’ho clar d’un cop. Només aquella gent que pensa que Catalunya ha d’estar sota control de l’estat espanyol encara que això els perjudiqui personalment com a ciutadans que son d’aquest país, son els que donen aquest Si. No cal amagar-se més, diguem-m’ho clar. Això ja no és un referèndum per valorar un estatut, si no que és un primer assaig on s’enfronten aquells que volem un país normal i lliure, i aquells que mai han entès que és Catalunya.
Encara hi ha qui dubte, de què aviat serem un estat independent? El camí sense retorn, va començar ja fa molts anys.