13.1.08

Toponímia colombina


Amb relació a la toponímia catalana a Amèrica, per si interessa als senyors Bassa, Jordi Grau i als lectors d'aquest diari, puc afegir que Cristòfor Colom va utilitzar molts de noms de lloc de les costes d'Eivissa i de Formentera, com poden comprovar a la meva web cristobalcolondeibiza.com. Els més importants son Illetes, Mares, Rama, Mata, Caleta, Anguila, Barbaria, Formigues, Rates, Cabra, Saona, Galera, Camarí, Caragoler, Margalida i Martinet. Del llevant peninsular destaquen Campana (Benidorm), del Principat de Catalunya trobem Montserrat a les Petites Antilles, i altres catalanismes són Cheranero (per redós o recer), Retreta, Belpuerto, Belprado i Belaforma.

Tots els topònims esmentats varen ser usats per Cristòfol Colom entre 1492 i 1502. En qualsevol cas, els noms de lloc de les Pitiüses poden servir per ajudar a trobar els orígens del descobridor del Nou Mon.

Nito Verdera Escandell
Eivissa

www.HistoCat.cat