6.9.06

Apunt sobre les capitulacions


Si els entesos en dret medieval castellà diuen que no hi ha res semblant a les Capitulacions dins dels formulismes jurídics de Castella, per alguna cosa serà, no? El parer dels especialistes, en aquest cas és una prova. Hi van haver capitulacions per a la conquesta i colonització de Canàries, que cal relacionar, evidentment, amb la tradició dels capítols de cort catalans, sobretot ara que ja sabem que les Canaries eren catalanes. I pel que fa a les Capitualcions de Granada, cal pensar que Granada, com diuen els historiadors catalans del s. XVI va ser una conquesta majorment catalana.

Jordi Bilbeny

www.HistoCat.cat