16.11.07

La Catedral de Barcelona conserva una desena de papirs del segle VI encara no desxifrats


BARCELONA, 2 d'octubre 2007 13:59 (EUROPA PRESS)

L'Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona conserva una desena de papirs del segle VI encara no desxifrats, que van ser trobats en la coberta de pell d'un còdex conegut com les Homilies de Sant Gregori, que està datat abans del segle VIII.

La revista 'Auriga' i l'organització Capital de la Cultura Catalana han presentat avui un estudi sobre el conjunt de papirs, a sis dels quals encara no ha pogut ser determinat l'idioma que han estat escrits.

La directora de l'inventari papirològic de Catalunya, Montserrat Tudela, ha destacat que "es tracta dels papirs més grans que mai s'han localitzat en les principals col·leccions del món i els més ben conservats, el contingut dels quals encara no ha pogut ser desxifrat".

Un dels papirs és un document merovingi i l'altre document és de l'època romana, ha explicat, i alhora ha posat de manifest que es tracta de la segona part d'investigació de l'inventari papirològic de Catalunya.

Basant-se en la paleografia s'ha fixat la procedència del còdex, i per tant dels papirs, a la França merovíngia. El relligam primitiu que contenia els papirs probablement es va fer al mateix centre que s'ha produït el còdex. Si no fos així seria difícil explicar la presència d'un document merovingi entre aquests papirs, diu l'estudi.

El 1927, es van portar a restaurar a la Biblioteca Apostòlica Vaticana diversos documents dels arxius eclesiàstics catalans en suport papir i es va enviar també la coberta de les Homilies de Sant Gregori.

Quan va acabar la restauració van ser retornats els fragments de papir i els pergamins muntats en vidre, tot i que alguns es van quedar al Vaticà i mai més van ser tornats. La singularitat d'aquests documents els fa únics al món.

www.HistoCat.cat