2.5.08

Josep Clara sosté que la història local està mal considerada en l´àmbit acadèmic


Tres historiadors coincideixen que Joaquim Nadal ha d'escriure la història de Girona

D.B., Girona

L'historiador Josep Clara, professor de la UdG, va sostenir ahir que la història local està "mal considerada en l'àmbit acadèmic" i, per demostrar-ho, va aportar dades sobre les tesis doctorals presentades fins ara a la UdG sobre temes d'història. Segons aquestes dades, en els seus anys d'existència, a la UdG s'han presentat un total de 16 tesis doctorals sobre temes d'història: 6 de prehistòria i antiguitat, 4 d'època medieval, 1 d'època moderna i 5 de l'edat contemporània. Josep Clara va afirmar que "pràcticament cap d'aquestes tesis no té relació amb Girona" i, a tall d'exemple, va esmentar que, mentre una tracta sobre el País Basc, altres analitzen les pintures rupestres al Sahara, l'anarquisme a la península ibèrica o la implicació de Hollywood en la II Guerra Mundial.
Josep Clara va fer aquestes afirmacions en la presentació del llibre Per una història de Girona (CCG Edicions), una mena de guia de lectura o bibliografia firmada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal.
L'acte de presentació va prendre el format d'una taula rodona en la qual, a més a més de Josep Clara i de Joaquim Nadal, van participar els també historidors Enric Mirambell i Josep Maria Nolla.
Clara, Mirambell i Nolla van coincidir en la necessitat que Joaquim Nadal escrigui -quan les obligacions polítiques li ho permetin- un llibre sobre història general de Girona. D'alguna manera, aquesta obra queda a puntada amb la bibliografia Per una història de Girona.
Josep Clara va reconèixer que és cert que la ciutat de Girona ha crescut molt els darrers 40 anys i que ara té cura dels arxius. Clara va qualificar de "petita joia bibliogràfica" el llibre de Nadal que, segons el seu parer, hauria de ser el capítol final del llibre que l'historiador i polític té pendent d'escriure; és a dir, la bibliografia de la futura història general de Girona.
Malgrat això, no va tenir cap perjudici per lamentar la "reducció horària" de l'Arxiu Diocesà des que va morir mossèn Josep M. Marquès, o una cosa molt més greu, la "pèrdua de documentació" del Govern Civil de Girona, documentació que ell havia pogut consultar als anys noranta i que ara no es troba.
Clara va reportar un article escrit per Nadal l'any 1977 en el qual l'actual conseller demanava "rigor" en els originals abans de lliurar-los a impremta.
En aquest context, el professor de la UdG va demanar "més bons llibres" als autors, promotors i institucions públiques, editorials i jurats de premis literaris. Segons Clara, no pot ser que s'hagin arribat a publicar llibres d'interès relatiu i amb faltes d'ortografia.

(diaridegirona.cat)

www.HistoCat.cat