18.12.06

Edició facsímil llatina de la Carta d'en Colom (sic!)Versió íntegra de la carta en llatí on es cita en Colom com a "Christoferi Colom".
http://www.uni-mannheim.de/mateo/desbillons/kolumbus.html

"La carta de Colom a Santàngel havia estat impresa a Barcelona per Pere Posa “el Vell”, prevere, impressor i enquadernador, que tenia la botiga de llibres al carrer de la Boqueria, en una sala gran on hi havia el taller d’impremta. Aquesta carta, que és com l’acta notarial de l’ existència del que després s’anomenà Amèrica, va ser traduïda al llatí per Leandre de Coscó, tingut per aragonès però probablement del poble homònim de la Noguera. Va ser editada a Anvers, a París i a Basilea aquell mateix any, i el 1494 a Roma, a Florència i a Valladolid. El 1497 fou editada a Estrasburg. Aquesta lletra va ser escrita en castellà, però sabem que hi havia un original en català. Ho diu una anotació “letra enviada al escribano de ración el año 1493, en catalán”."
(Font: Web de la Fundació Catalunya-Amèrica http://www.catalunya-america.org/catala/reisabcna.htm

www.HistoCat.cat