10.12.06

Senyor alcalde, quan?


El lector escriu - El Punt 18/11/2006

El monument de quatre columnes jòniques que simbolitzaven les quatre barres catalanes, de 20 metres d'alçada per 2,50 de diàmetre va ser erigit el 1919 per l'arquitecte cap de l'Ajuntament de Barcelona Josep Puig i Cadafalc, com a part emblemàtica de la urbanització de la muntanya de Montjuïc, en el lloc on avui hi ha la font lluminosa, com a homenatge a la catalanitat, fins que el dictador Primo de Rivera les va fer enderrocar el 1928, precisament per odi a aquest simbolisme.

El 27 de gener d'enguany, i d'acord amb una proposició no de llei del Parlament de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona en ple, es compromet a iniciar la recuperació de les quatre columnes esmentades, i a «iniciar els treball per tal de concretar tots els esforços que calguin per a la recuperació del dit monument».

Restituir-lo serà una mostra d'autoestima, una victòria de la llibertat damunt les dictadures que han volgut (i continuen volent-nos, ara per procediments «democràtics») anorrear, i cal restituir-les a tocar del lloc original, ja que és l'entorn per al qual va ser concebut.

Esperem, senyor alcalde, que el compromís de la corporació que presidiu, sigui una realitat, i siguin mantingudes les dates anunciades per l'aleshores regidor de Cultura, senyor Ferran Mascarell. Posar aquest any la primera pedra, i inaugurar-lo el proper any 2007, coincidint amb els cinquanta anys de la mort del seu autor, i els cent de l'institut d'Estudis Catalans. Per Catalunya!

Rosa Respall

www.HistoCat.cat