10.12.06

Les banderes


Carta del dia - Diari AVUI 09/12/2006

Fa anys, quan va esclatar l'anomenada guerra de les banderes a la ciutat de Barcelona, alguns polítics deien que la qüestió dels símbols no tenia cap importància i no pagava la pena que es discutís. Mireu si en té que l'Estat espanyol, amb una coneguda voluntat unitarista i uniformista, obliga que la bandera espanyola onegi a tots els edificis públics. És precisament aquesta obligació la que desferma aquelles guerres i la polèmica, principalment a Catalunya, Euskadi i Galícia, les anomenades comunitats històriques. Les banderes, com els escuts, serveixen per identificar i distingir. Aquesta és llur finalitat principal. Imagineu que també s'obligués que tots els municipis de l'Estat, a llur papereria posessin, a més de l'escut municipal, l'espanyol. La qüestió quedaria resolta si només fos obligatori l'ús d'una sola bandera. Els edificis dependents de l'administració estatal només haurien de tenir l'obligació de posar la bandera de l'Estat, els dependents de l'autonòmica, només la de la comunitat autonòmica, i els de la municipal només la bandera de l'ajuntament. Això donaria seguretat als ciutadans i als turistes, que, per la bandera, sabrien a qui pertany tal edifici o l'altre. És ben senzill, però caldria convèncer les autoritats espanyoles i canviar la legislació estatal.

Armand de Fluvià

www.HistoCat.cat