30.3.08

La llengua de la Mare de Déu


Ara que fa cent cinquanta anys de les aparicions, cal recordar que Bernadeta Soubirous va néixer a Lorda, que els francesos en diuen Lourdes, a la Bigorra, país de Gascunya, a Occitània, i només parlava gascó; precisament la llengua aranesa n'és un dialecte. A l'època, el francès encara no havia suplantat la llengua pròpia d'aquell territori a l'àmbit rural on vivia la noia. L'obstinació, però, de l'Estat en l'afrancesament lingüístic era lluny de tota raó i sentit. El procurador, o fiscal, en el curs de les investigacions que feia de les aparicions de Masabièla, va preguntar a Bernadeta en quina llengua li parlava la Mare de Déu. Quan la noia li va respondre que en la llengua pròpia del país, el gascó, aleshores el funcionari la va reprendre dient-li que allò era mentida perquè la Verge Maria només podia haver-li parlat en francès.

Oriol Panyella

www.HistoCat.cat