16.3.08

Català Sempre


(AVUI 12 març 2008)

Faig referència a l’article “Perdone, no le entiendo” que el dia 3 va publicar en aquest diari el filòleg Albert Pla Nualart. Trobo molt encertada la descripció que fa de les circumstàncies que han envoltat la nostra llengua des dels anys 60 fins ara. Voldria però referir-me a dues frases que apareixen al final del seu article. Diu “Siguem clars: qui avui a Barcelona manté el català al marge de tota consideració pot acabar sent maleducat”. Doncs bé, ara fa justament un any que un grup de persones entre les quals jo m’hi conto, vàrem decidir crear el col·lectiu Català Sempre, que pretén, precisament, superar i impulsar l’hàbit de no canviar de llengua excepte en casos excepcionals i només quan sigui necessari. Procurem actuar sempre amb la deguda consideració i amabilitat, però amb fermesa. Tanmateix només qui tingui prejudicis, podrà dir-nos mal educats. Diu també: “Pretendre fer dels ciutadans la carn de canó d’una batalla que els polítics no gosen lliurar és hipòcrita i té efectes contraproduents”. Miri Sr. Pla, ara ja som més de tres mil les persones les quals, amb un grau major o menor de compromís, pretenem parlar sempre català, com si visquéssim en un país normal amb llengua pròpia. Tot i que de vegades no és fàcil tampoc ens considerem un herois ni “carn de canó”, ni que el que fem pugui ser contraproduent. Respecte a la hipocresia dels polítics li diria que no m’agrada el qualificatiu però sí que els hi demanen actituds més enèrgiques i compromeses. Que siguin més valents a l’hora de defensar la llengua i també als catalanoparlants doncs, cada vegada amb més freqüència, ens trobem amb la necessitat de superar situacions difícils pel fe de no canviar de llengua. Per acabar voldria donar l’adreça de la nostra web: http://www.sempre.cat on expliquem el que fem i com busquem la manera d’ajudar-nos i vèncer l’aïllament en que, moltes vegades, es troben les persones que pretenen viure en català. Atentament.

J.M.B.

www.HistoCat.cat